ยินดีต้อนรับสู่ ธีน่า นวดแผนไทย

Welcome to

ธีน่านวดแผนไทย 

เปิดให้บริการวันที่ 15/6/2564 

เวลา 09.00-20.00น.

และ หยุด วันจันทร์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Will reopen on 15/6/2021 at 09.00am-20.00pm.

and closed on Monday. 

Thank you.

Tina Homestay

Tina Homestay nearby Chiang Airport which is 5-10 minutes by car.

Tina Thai Massage

Traditional Relaxing Thai Massage, Foot Massage and Oil Massage

- Traditional Relaxing Thai   Massage         150/1hr.          

- Foot Massage 150/1 hr.

- Oil Massage    250/1 hr.พูดคุย-สอบถาม คลิก