ยินดีต้อนรับสู่ ธีน่า นวดแผนไทย

Welcome to

ธีน่านวดแผนไทย 

ปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์โควิค19 จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทรา


Tina Thai Massage 

Temporarily closed by Covid 19

Will reopen when the Covid 19 is recovered .Thank you.

Tina Homestay

Tina Homestay nearby Chiang Airport which is 5-10 minutes by car.

Tina Thai Massage

Traditional Relaxing Thai Massage, Foot Massage and Oil Massage

- Traditional Relaxing Thai   Massage         150/1hr.          

- Foot Massage 150/1 hr.

- Oil Massage    250/1 hr.พูดคุย-สอบถาม คลิก