ยินดีต้อนรับสู่ ธีน่า นวดแผนไทย

Welcome to

Tina Thai Massage

Reopen on 31/8/2021

09.00am - 20.00pm

Closed  on Monday

Please book 

ธีน่านวดแผนไทย 

เปิดให้บริการ ใหม่

ตั้งแต่ วันที่ 31/8/2564 

09.00น. - 20.00น.

โปรดจองคิวล่วงหน้า

 .

Tina Homestay

Tina Homestay nearby Chiang Airport which is 5-10 minutes by car.

Tina Thai Massage

Traditional Relaxing Thai Massage, Foot Massage and Oil Massage

- Traditional Relaxing Thai   Massage         150/1hr.          

- Foot Massage 150/1 hr.

- Oil Massage    250/1 hr.พูดคุย-สอบถาม คลิก